Dr. Öğr. Üyesi Seda Özsoy Somuncuoğlu
Bölüm Başkan Yardımcısı
sedaozsoy@gumushane.edu.tr 6182
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ahmet Tüzen
Bölüm Başkan Yardımcısı
atuzen@gumushane.edu.tr 6154
Kişisel Sayfa